Leden

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van zijn hier te lezen:

ledenvergadering 12 juni 2014

ledenvergadering 11 juni 2013

notulen jaarvergadering 7 juni 2012

notulen Algemene Ledenvergadering juni 2011

notulen ledenvergadering oktober 2009