Gedragsregels

Gedragsregels m.b.t. Corona:

We mogen weer binnen sporten! Om dit veilig te kunnen blijven doen, hebben we een aantal regels opgesteld. Het is uiteraard belangrijk om thuis te blijven bij klachten. Verder willen we iedereen vragen om thuis om te kleden en naar de wc te gaan, we willen zo min mogelijk gebruik maken van de kleedkamers. We hebben een looproute uitgestippeld. Bij binnenkomst kan je rechts de kleedkamer in, hier eventueel wachten tot de vorige groep klaar is, en dan de zaal in. Heb je een tas o.i.d. mee? Deze kan je in de gymzaal neerleggen op de daarvoor aangewezen plekken. Als de les is afgelopen, kan je via de andere kleedkamer de zaal weer verlaten. Dit doen we zodat de groepen direct achter elkaar door kunnen gaan, zonder dat ze elkaar tegenkomen. Daarbij is het belangrijk dat ouders buiten wachten.
Hier nog even de regels overzichtelijk op een rij:

– Thuisblijven bij klachten
– Thuis omkleden
– Ouders blijven buiten wachten
– Max. 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig
– Bij binnenkomst handen desinfecteren
– Looproute volgen, tas in de gymzaal leggen op de aangewezen plek
– Eigen materiaal meenemen als de leiding dit vraagt.
We verzoeken ouders hun kinderen zoveel mogelijk in te lichten over de regels. We hopen dat iedereen zich goed aan de regels houdt, zodat we veilig kunnen blijven sporten!

Voor de les handen wassen of met desinfectans reinigen, de gemeente stelt de handen desinfectans beschikbaar. Het staat in het halletje. Ouders graag je kind informeren en uitleggen hoe het moet.

—————————————————————————————————–

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, hun ouders en vrijwilligers in een veilige omgeving plezier aan de gymsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging nodig.

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld.

ALGEMENE VERENIGINGSAFSPRAKEN

Onze vereniging staat voor plezier en sportiviteit. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.
– Iedereen is welkom.
– Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
– Wij laten ieder in zijn/haar waarde.
– Wij respecteren verschillen.
– Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
– Wij tonen waardering voor de juryleden.
– Wij kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet kan.
– Als er problemen zijn, melden we deze.

Wees een goed voorbeeld voor bezoekers, zoals ouders, juryleden en leden van andere verenigingen. Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel sportplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

Ook sluiten wij ons aan bij de gedragsregels, zoals opgesteld door NOC*NSF. Hierin staat onder andere vermeld, dat iedere begeleider zich onthoudt van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter. Voor meer informatie over deze landelijke gedragsregels verwijzen wij u naar www.kngu.nl.

Leave a Reply