Vereniging

Beste ouders en leden,

De vakantie is begonnen en met het vertrek van Iris (leidster recreatieve gym basisschool leeftijd) ontstaat er onduidelijkheid over het lesschema van de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.

Op het moment hebben wij nog geen duidelijkheid over het lesschema omdat wij nog op zoek zijn naar vervangende leiding. Er is via verschillende wegen een vacature uitgezet. U kan ons hierbij helpen door de vacature die op onze facebook pagina (GV Balkbrug) staat te delen. Ook is hij te vinden en delen vanaf onze website (gymnastiekverenigingbalkbrug.nl). Voor nu staan de dagen en tijden ongewijzigd gepland maar we vragen uw begrip als we leiding vinden die niet op dinsdag kan. We zullen dan gaan kijken hoe we de verdeling qua dag en tijdstip van de lessen wel kunnen plannen. De lessen gaan in ieder geval door. We hebben de mogelijkheid gebruik te maken van een invalpoule vanuit de gemeente Hardenberg. We realiseren ons dat dit niet de meest ideale optie is dus we doen er alles aan om voordien over nieuwe leiding te beschikken.

De kleutergym werd ook door Iris gegeven maar is al voor de vakantie overgenomen door Joni de Haan die dit ook na de zomervakantie blijft doen.

Louise (leiding selectie) gaat ons ook verlaten maar heeft gelukkig aangegeven de selectie nog voor een tijdje te willen draaien en wel tot uiterlijk december 2020. De selectiegroep die gegeven werd door Iris wordt overgenomen door Louise. De vervanging van Louise is meegenomen in de uitgezette vacature.

Binnenkort ontvangt u van ons nog de nieuwsbrief. Als we meer weten voegen we hier al het lesschema aan toe. Zo niet dan ontvangt u voor de start van de lessen het nieuwe lesschema per mail. Daarnaast zal dit ook via Facebook en website gecommuniceerd worden.

Mochten jullie iemand kennen die de gym- en/of selectielessen zou willen en kunnen overnemen, dan horen wij het graag!

Leave a Reply