Vereniging

Gymlessen meivakantie en oproep nieuwe bestuursleden

Beste ouders/verzorgers van gymleden,

In overleg met de gymleiders, hebben we besloten om in de eerste week
van de mei vakantie jullie gebruikelijke gymles aan te bieden.
Dat betekend dat in de week van 22-26 april is er WEL gymles gegeven wordt.
De week van 29 april – 3 mei zijn er GEEN gymlessen.
Tijdens de wandel vier daagse van 14-17 mei zullen er ook lessen
uitvallen in verband met te weinig deelname. Dit horen jullie van je
eigen leider.

~~~~~~~~OPROEP~~~~~~~~~~~~OPROEP~~~~~~~~~~~~OPROEP~~~~~~~~~~~~~~OPROEP~~~~

Wij willen hierbij ook een oproep doen voor mensen die ons willen helpen
in het bestuur. De taken die wij op dit moment hebben zijn: contact met
de gemeente, de leiding en de leden. Incasso regelen, ledenadministratie
bijhouden, rekeningen en leiding betalen, evt. wedstrijd, activiteiten
en koekaktie organiseren. Wij vergadering ongeveer 1 keer per 6 weken.

Mocht u vragen of interesse hebben dan horen wij graag van u.

Leave a Reply