Vereniging

Check je mail voor indeling koekactie 15 t/m 17 oktober

Let op, komende week van maandag t/m woensdag is onze koekactie. Als leden gaan we van deur tot deur koek verkopen. Vanavond is de indeling rond gemaild, dus check je mail op welke avond je verwacht wordt. We starten vanaf de gymzaal Balk en Brug aan de Molenweg. Voor verdere info zie de mail.

We wensen iedereen alvast succes met de verkoop. Met de opbrengst hopen we het bedrag rond te hebben om een airtrack aan te kunnen schaffen.

Leave a Reply